Ανασκόπηση δράσεων ΚΣΕ 2020

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Δράσεις της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας (ΚΣΕ) κατά το 2020

1. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής

H Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργάνωσε με επιτυχία την Εθνική Φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Ο διαγωνισμός έχει στόχο την επαφή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη Στατιστική επιστήμη καθώς και την ανάδειξη του ρόλου της σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως το ομαδικό πνεύμα, η έρευνα και η επικοινωνία τεχνικών αποτελεσμάτων. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 85 ομάδες από όλη την Κύπρο, αποτελούμενες συνολικά από 249 μαθητές. Επιπρόσθετα, και παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει ήδη διεξαχθεί με επιτυχία και το πρώτο μέρος της Εθνικής Φάσης του διαγωνισμού για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Η συμμετοχή ανήλθε στις 79 ομάδες, αποτελούμενες από 232 μαθητές.

2. Ψήφιση νόμου στην Κυπριακή Βουλή, «Περί Επίσημων Στατιστικών»

Η Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία αποδέχτηκε πρόσκληση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εκπροσώπηση της στις συνεδρίες (28/9/20, 12/10/20) σχετικά με την ψήφιση νόμου για τις επίσημες στατιστικές. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο. Προνοεί κατάργηση του Νόμου του 2000 και αντικατάσταση του με τον «Περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2020», ο οποίος συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Οι κυριότερες νέες πρόνοιες αφορούν στην οριοθέτηση του εθνικού στατιστικού συστήματος, στην ενδυνάμωση του συντονιστικού ρόλου της Στατιστικής Υπηρεσίας και στον καθορισμό των κριτηρίων στατιστικής ποιότητας που πρέπει να διέπουν τα στοιχεία που παράγονται. Η ΚΣΕ στήριξε το νέο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Στατιστική Υπηρεσία σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα των επίσημων στατιστικών. Επίσης χαιρέτησε και την προτεινόμενη αναθεωρημένη σύσταση του Στατιστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ένα από τα 12 μέλη θα είναι εκπρόσωπος από την ΚΣΕ, επισημαίνοντας ότι η ΚΣΕ θα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στο συμβούλιο αυτό. Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο είχε θετική αποδοχή. Αναμένεται το τελικό νομοσχέδιο για έγκριση, μετά τις τροποποιήσεις από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα μέλη της Επιτροπής και τους προσκεκλημένους εκπροσώπους.

3. Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής

Η 20η Οκτωβρίου καθιερώθηκε το 2010, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, ως η Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής και γιορτάζεται κάθε πέντε χρόνια. Σκοπός της είναι να τονίσει τη συμβολή της στατιστικής επιστήμης στην κοινωνία και γενικά στην ανάπτυξη και στη χάραξη πολιτικής και σχεδιασμών για ένα καλύτερο μέλλον. Το σύνθημα για το 2020, “Connecting the world with data we can trust”, αντικατοπτρίζει τη σημασία των έγκυρων δεδομένων και της εμπιστοσύνης στα εθνικά στατιστικά συστήματα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Στατιστικής, η Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία συνδιοργάνωσε με τη Στατιστική Υπηρεσία διαδικτυακή εκδήλωση στις 20 Οκτωβρίου 2020, με θέμα: «The Statistical Perspective to the COVID-19 Pandemic – Η Στατιστική Σκοπιά στην Πανδημία COVID-19». Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις καινοτόμες στατιστικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για μοντελοποίηση και πρόβλεψη, όπως και για την παραγωγή επισήμων στατιστικών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, προσελκύοντας γύρω στις 100 συμμετοχές. Οι κύριες ομιλίες αναρτήθηκαν στη σελίδα της ΚΣΕ στο Facebook, ενώ, με την ευκαιρία αυτή, δημιουργήθηκε και κανάλι της ΚΣΕ στο YouTube, στο οποίο επίσης αναρτήθηκαν οι ομιλίες.

4. Επιστολή ΚΣΕ στον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με θέμα την ανάπτυξη των στατιστικών δεξιοτήτων στην Κύπρο. Στην επιστολή, τονίζεται η σημασία της ανάπτυξης στατιστικών δεξιοτήτων στον σύγχρονο πολίτη και επισημαίνεται το κενό που υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Στατιστικής. Εκφράζεται η θέση ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η σημερινή φιλοσοφία διδασκαλίας των Μαθηματικών γενικότερα, και της Στατιστικής ειδικότερα, και να δοθεί περισσότερη σημασία στην ανάπτυξη Μαθηματικών και Στατιστικών δεξιοτήτων που εφαρμόζονται άμεσα στην πραγματική ζωή. Τέλος, εκφράζεται η ετοιμότητα της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας να συμμετάσχει σε περαιτέρω συζήτηση του εν λόγω θέματος.

5. Επισκέψεις σε σχολεία

Προτεραιότητα για την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία αποτελεί η προώθηση της Στατιστικής Επιστήμης σε όλες τις ηλικίες. Για τον σκοπό αυτό, την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20 εγκαινιάστηκε μια καινούρια δράση της ΚΣΕ με επισκέψεις στα σχολεία όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενδιαφέρουσα ομιλία για την Στατιστική Επιστήμη. Συγκεκριμένα, η ομιλία πραγματεύεται την ανάπτυξη της Στατιστικής μέσα στους αιώνες, περιέχει αναφορές σε σημαντικές μορφές και επιτεύγματα της Στατιστικής και απαντά στο ερώτημα γιατί αξίζει να σπουδάσει κάποιος Στατιστική. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έγιναν τρεις παρουσιάσεις σε σχολεία, εκ των οποίων δύο λύκεια στη Λεμεσό και ένα ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία. Ευελπιστούμε ότι η συγκεκριμένη δράση θα βρει ανταπόκριση και από άλλα σχολεία στα επόμενα χρόνια.

6. Ενεργή συμμετοχή ΚΣΕ στην FENStatS

Η ΚΣΕ είναι μέλος της FENStatS (Federation of European National Statistical Societies) από το 2018. Το 2020 συνέχισε να έχει ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της FENStatS. Στη Γενική Συνέλευση της FENStatS, που έγινε διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο του 2020, η ΚΣΕ στήριξε την επανεκλογή της παρούσας επιτροπής, η οποία και επανεξελέγη (21/9/20). Επίσης, η ΚΣΕ εκπροσωπείται, μαζί με Στατιστικούς από άλλες 13 χώρες, στην Ομάδα Εργασίας για την πανδημία COVID-19 και για σχετικά στατιστικά θέματα γύρω από την κρίση που έχει προκαλέσει. Τα μέλη της ΚΣΕ ενημερώθηκαν και για το νέο ηλεκτρονικό περιοδικό της FENStatS, “Science Statistics & Society”, στο οποίο μπορούν να σταλούν κυρίως άρθρα με πρακτικές εφαρμογές της Στατιστικής Επιστήμης. Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς της ΚΣΕ και γενικές πληροφορίες, είναι τώρα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της FENStatS, μαζί με τα στοιχεία για αντίστοιχους εθνικούς στατιστικούς συνδέσμους- μέλη της FENStatS.

7. «Στατιστικά Επίκαιρα»

Η ΚΣΕ, ακολουθώντας την επικαιρότητα, αποφάσισε να κάνει κάποιες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της (επίσημη ιστοσελίδα και σελίδα Facebook), σχετικά με «Στατιστικά Επίκαιρα», ενημερώνοντας το κοινό για θέματα που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 και επεξηγώντας διάφορες στατιστικές έννοιες, ώστε να γίνουν κατανοητές σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την Στατιστική. Η αρχή έγινε με μια ανάρτηση με γραφήματα και ερμηνεία σχετικά με την «αποτελεσματικότητα» των εμβολίων και τι σημαίνει αυτό στατιστικά. Στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια «Στατιστικά Επίκαιρα», για απλές εξηγήσεις στατιστικών εννοιών, τα οποία θα μπορούν να κοινοποιούνται από τα μέλη της ΚΣΕ, για μεγαλύτερη απήχηση, ιδιαίτερα στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Previous Article

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής 2021, Εθνική Φάση – Αποτελέσματα

Next Article

Αποτελεσματικότητα Εμβολίων

You may also like