Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη Εγγραφών:
07/02/2018

Έναρξη Υποβολής Εργασιών:
01/02/2018

Λήξη Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής:
11/05/2018

Λήξη Υποβολής Εργασιών:
11/05/2018

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος:
18/05/2018