Αποτελεσματικότητα Εμβολίων

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
Ακούμε τελευταία όλο και πιο συχνά φράσεις όπως «αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου στη φάση ΙΙΙ κλινικών δοκιμών».
Τι σημαίνει αυτή η φράση με απλά λόγια;
Η φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών ενός εμβολίου, είναι η φάση στην οποία δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα (και η ασφάλεια) ενός εμβολίου σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, συγκρίνοντας το συνήθως με τη λήψη ενός εικονικού εμβολίου (placebo).
Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει παραστατικά μια περίπτωση όπου έχουμε 95% αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου στη φάση ΙΙΙ κλινικών δοκιμών.
Previous Article

Ανασκόπηση δράσεων ΚΣΕ 2020

Next Article

Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής 20/10/2020

You may also like