ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του καταστατικού της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας, η ετήσια συνδρομή για τα Τακτικά μέλη ανέρχεται στα 20 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για Έκτακτα μέλη είναι 10 ευρώ.

Η αποπληρωμή της συνδρομής στο παρόν στάδιο μπορεί να γίνει:
Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΚΣΕ. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι στην Τράπεζα Κύπρου, με Αρ. Λογαριασμού 357029227557.
Με απευθείας πληρωμή στον Ταμία του Δ.Σ., Κώστα Διαμαντίδη, που θα συνοδεύεται με έκδοση απόδειξης.
Για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με τη συνδρομή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κώστα Διαμαντίδη στο CDiamantides@cystat.mof.gov.cy